BUREAU    Apeldoorn .Het bureau is werkzaam op een breed terrein van de architectuur en stedenbouw. Er is ontworpen voor: woningen, kantoren, gezondheidszorg, bedrijven en horeca. De kracht ligt in het “onderzoekend” ontwerpen ; zoeken naar de beste oplossing in samenspraak met de opdrachtgever Duurzaamheid maakt deel uit van het ontwerpen. Niet alleen in het ontwerp maar ook in de keuze van materialen en systemen. De kennis daarvan is groot. Het 1e CO2 vrije bedrijfspand van TNT in Nederland is daar een voorbeeld van. Wij onderzoeken, ontwerpen en adviseren . Gedegen kennis en ruime ervaring helpen ons daarbij.

VISIE   Alles stroomt, alles is voortdurend in beweging. Dat geldt ook voor de gebouwde omgeving, de huizen waarin we wonen,de kantoren en fabrieken waarin we werken. Aan het huis wordt een aanbouw gemaakt, het kantoor opnieuw ingedeeld, de fabriek krijgt een tweede leven als woongebouw waarin appartementen worden gemaakt. Maar ook het ontwerp voor een nieuwe behuizing houdt rekening met de veranderingen die er komen. Er is voldoende ruimte, hoogte, daglicht. Er zijn mogelijkheden voor een andere indeling. De installaties kunnen na hun levensduur worden vervangen door nieuwe meer efficiente installaties. Het gebouw is energiezuinig en niet milieubelastend en, heel belangrijk, een lust voor het oog. Zo zijn we bezig het beste en meest duurzame antwoord te vinden op de vraag naar passende huisvesting. Samen met de opdrachtgever. Soms is dat aanpassen, een andere keer nieuwbouw.  

WERKVELD  Artec werkt samen met technisch bouwkundig bedrijf GAAV bv. In GAAV werkt Artec in een netwerk met andere architectenbureaus. Zo wordt er met de modernste middelen gewerkt en is de continuïteit in ontwerp, uitwerking en begeleiding gewaarborgd

 • ontwerpen van woningbouw
 • nieuwbouw en renovatie
 • ontwerpen van utiliteitsbouw
 • bedrijven, horeca, winkels, stadions,
 • gezondheidszorg
 • ontwerpen van objecten in de openbare ruimten
 • stedenbouwkundige onderzoeken

KENNIS & ERVARING    Ir. Ed Euser bi bna architectenregister 1.9411214.006
Uitvoerende werkzaamheden zijn ondergebracht in technisch Bouwkundig bedrijf GAAV bv.
Hierin zijn 5 medewerkers actief op het gebied van:

 • bouwkundig tekenwerk
 • bouwbesluittoetsen
 • EPC-, daglicht en ventilatieberekeningen
 • verkooptekeningen
 • splitsingstekeningen
 • 3d computermodellen
 • artist impressions
 • bestekken
 • technische omschrijvingen
 • elementen begrotingen

bekijk de presentatie digitaal ARTEC